Câu chuyện về tiền

Câu chuyện về tiền – Murakami Yoshiaki

Tiền thì ai cũng biết, ai cũng muốn có (nhiều) :))。Thế nhưng đâu phải ai cũng biết rõ được lý do tiền được hình thành, tiền liên hệ thế nào với xã hội, làm thế nào để kiếm được tiền, hay là sử dụng tiền như thế nào là đúng cách. Những điều này đều được gói gọn trong cuốn sách “いま君に伝えたいお金の話” của Murakami Yoshiaki